चंद्रपूर शहराचे माननीय महापौर

अंजली घोटेकर (महापौर)
निवासाचा पत्ता


कार्यालयचा दूरध्वनी :-

ई मेल:-
राजकीय पक्ष :- भारतीय जनता पार्टी

चंद्रपूर शहराचे माननीय उप महापौर

नाव:- श्री संजय काकडे
शिक्षण:-
कार्यालयाचा पत्ता :- पहिला माळा , चंद्रपूर महानगर पालिका , गांधी चौक , चंद्रपूर

ई-मेल :

चंद्रपूर शहर महानगरपालिका © 2018

शेवटचा बदल: 28 / 11 / 2018