चंद्रपूर शहराचे माननीय महापौर

अंजली घोटेकर (महापौर)
निवासाचा पत्ता


कार्यालयचा दूरध्वनी :-

ई मेल:-
राजकीय पक्ष :- भारतीय जनता पार्टी

चंद्रपूर शहराचे माननीय उप महापौर

नाव:- अनिल पांडुरंग फुलझेले
शिक्षण:-
कार्यालयाचा पत्ता :-

ई-मेल :