चंद्रपूर शहराचे माननीय महापौर

नाव :- सौ. राखी संजय कंचर्लावार
कार्यालयाचा पत्ता :- महापौर ,चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, चंद्रपूर
घराचा पत्ता :- "साई सुमन", साईबाबा मंदिर, सिव्हिल लाईन, चंद्रपूर-442401.
ई-मेल:-mayorchandrapur@gmail.com

चंद्रपूर शहराचे माननीय आयुक्त

नाव :- श्री राजेश मोहीते
कार्यालयाचा पत्ता :- पहिला माळा , चंद्रपूर महानगर पालिका , गांधी चौक , चंद्रपूर
ई-मेल:-com.chandrapur@gmail.com

चंद्रपूर शहराचे माननीय उप महापौर

नाव :- राहुल बी. पावडे
कार्यालयाचा पत्ता :- चंद्रपूर महानगर पालिका , गांधी चौक , चंद्रपूर

चंद्रपूर शहर महानगरपालिका , चंद्रपूर © 2021

शेवटचा बदल: 23-09-2021